GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 363) - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 363)

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 363) 

             Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2006 yılı için % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiştir.

             Bu oran, aynı zamanda 2006 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

             Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

             Tebliğ olunur.

(28.11.2006)

GÜNDEM