GÜNCEL MEVZUAT
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24 Ağustos 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32289 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasında yer alan “cyberknife” ibaresi “Robotik Lineer Akselaratör ile yapılan Stereotaktik Radyoterapi/Radyocerrahi İşlemleri” şeklinde ve “gammaknife” ibaresi “Kobalt-60 kaynaklı Teleterapi Cihazları ile yapılan Stereotaktik Radyoterapi/Radyocerrahi İşlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Dördüncü fıkrasında yer alan “Cyberknife (stereotaktik radyo cerrahi)” ibaresi “Robotik Lineer Akselaratör ile yapılan Stereotaktik Radyoterapi/Radyocerrahi İşlemleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki;

a) “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi (EK-2/A)” Ek-1’deki şekilde,

b) “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” Ek-2’deki şekilde,

c) “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” Ek-3’teki şekilde,

ç) “Diş Tedavileri Puan Listesi (EK-2/Ç)” Ek-4’teki şekilde,

d) “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/A)” Ek-5’teki şekilde,

e) “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)” Ek-6’daki şekilde,

f) “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-2)” Ek-7’deki şekilde,

g) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-1)” Ek-8’deki şekilde,

ğ) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-2)” Ek-9’daki şekilde,

h) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-3)” Ek-10’daki şekilde,

ı) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-4)” Ek-11’deki şekilde,

i) “Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/G)” Ek-12’deki şekilde,

j) “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H)” Ek-13’teki şekilde,

k) “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)” Ek-14’teki şekilde,

l) “Kulak Burun Boğaz Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/J)” Ek-15’teki şekilde,

m) “Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/K)” Ek-16’daki şekilde,

n) “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/L)” Ek-17’deki şekilde,

o) “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)” Ek-18’deki şekilde,

ö) “Allogreft Ürün Grubu Listesi (EK-3/N-1)” Ek-19’daki şekilde,

p) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi (EK-3/N-2)” Ek-20’deki şekilde,

r) “Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/O)” Ek-21’deki şekilde,

s) “Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/P)” Ek-22’deki şekilde,

ş) “Gastroenteroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/R)” Ek-23’teki şekilde,

t) “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/S)” Ek-24’teki şekilde,

u) “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)” Ek-25’teki şekilde,

ü) “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” Ek-26’daki şekilde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi ve 2 nci maddesinin (a) ilâ (ç) bentleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

b) 2 nci maddesinin (d) ilâ (u) bentleri yayımı tarihinden 3 iş günü sonra,

c) 2 nci maddesinin (ü) bendinde düzenlenen ekli listede; listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar yayımları tarihlerinde, listeye giriş tarihinde (*) işareti bulunan ilaçlarda yapılan düzenlemeler ise 3/9/2023 tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

(24.08.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM