GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Yapı Birim Maliyetleri - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Yapı Birim Maliyetleri

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-71582837-206.05.02-79321349    23.08.2023

Konu : Yapı Birim Maliyetleri

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 111'inci maddesinin;

İkinci fıkrasında, bina maliyetinin, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanacağı,

Üçüncü fıkrasında, birim maliyet bedellerinin, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınacağı,

Dördüncü fıkrasında, inşaatın ruhsatnamesinde yer alan yapı sınıfı ve grubu esas alınarak araştırma işleminin yapılacağı,

Altıncı fıkrasında, başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan; başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedelinin esas alınacağı,

hüküm altına alınmıştır.

11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'de yer alan birim maliyet bedelleri, 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 2023 yılı içerisinde başlayıp;

-    01.07.2023 tarihinden önce bitirilen özel nitelikli inşaat işleri için yapılan araştırma işleminde

11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'deki maliyet bedellerinin,

-    01.07.2023 ve sonrasında bitirilen özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin araştırma işleminde ise 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'deki maliyet bedellerinin,

esas alınması gerekmektedir.

Öte yandan, 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'in 3'üncü maddesinde "Bu Tebliğ 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." denildiğinden, 2023 yılında başlayıp

01.07.2023 tarihi ve öncesinde biten ve 12.08.2023 tarihine kadar da ilişiksizlik belgesi başvurusunda bulunulan iş yerlerinin araştırma işleminin 11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ'deki maliyet bedellerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.

İşveren siteminde,    "https://intra3.sgk.mtra/IsverenSistemiIntra"    linki üzerinden "Genel

Parametreler - Tahakkuk - Yapı Maliyet Bedeli Bilgileri" işlem sırası izlenerek birim maliyet bedellerinin güncel haline ulaşılabilmekte olup, 2023 yılında başlayıp 01.07.2023'ten önce biten ve araştırma işlemi henüz sonuçlandırılmamış iş yerlerinin; "iş yeri sicil numarası", "işe başlama tarihi", "işin bitiş tarihi", "yapı sınıf ve grubu", "ilişiksizlik belgesi başvuru tarihi" ve "ilgili personel adı soyadı" belirtilerek yazılı olarak Asgari İşçilik Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi halinde; ilgili personel ile iletişime geçilerek araştırma işlemi sonuçlanıncaya kadar eski birim maliyet bedeli sisteme geçici olarak yüklenecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Sigorta Primleri Genel Müdür V.

(24.08.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM