GÜNCEL MEVZUAT
Yapılandırma ve Matrah Artırımı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı - MuhasebeTR

Yapılandırma ve Matrah Artırımı Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Özet: Yayımlanan 7300 sayılı CK ile 7440 sayılı Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10. Maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil); bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.

26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı CK ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik ile 7440 sayılı Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10. Maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Uzayan başvuru ve ödeme sürelerinin tarihleri özetle aşağıdaki gibidir.

Başvuru/ödeme türü

Eski Süre

Uzayan Yeni Süre

Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son tarihi

31/12/2022

Değişmedi

Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi

31/05/2023

30/06/2023

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ödeme süresi

30/06/2023

31/07/2023

 

Başvuru/ödeme türü

Eski Süre

Uzayan Yeni Süre

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi

30/06/2023

31/07/2023

Matrah artırımları için başvuru süresi (2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için)

31/05/2023

30/06/2023

Matrah artırımları için ilk taksit ödeme süresi

30/06/2023

31/07/2023

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi

31/05/2023

30/06/2023

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi

K

31/05/2023

30/06/2023

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi

31/12/2022

Değişmedi

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi

31/05/2023

30/06/2023

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(26.05.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM