GÜNCEL MEVZUAT
Defter Beyan Sistemi Duyuruları - MuhasebeTR

Defter Beyan Sistemi Duyuruları

12.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un" 6. maddesinde işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 7440 sayılı kanunun 6/2-a maddesinde  “Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara”  yönelik kayıtların düzeltilmesi kapsamında KDV1 ve KDV4 beyannamelerine “7440 Sayılı Kanunun 6/2-a Maddesi Kapsamında İşlemler” tablosu eklenmiştir.

--------------------------

Mükelleflerin 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunabilmesi için bu yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen vergiye esas matrahın; 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 2022 takvim yılı için beyan edilen gelir vergisi matrahının 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunulması için yeterli olmadığı takdirde mükelleflerin beyan ettikleri matrahı artırmaları gerekmektedir. Söz konusu açıklamalar doğrultusunda Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde yer alan "Vergi Bildirimi" bölümüne "Vergiye Tabi Gelir (Matrah)" alanından sonra gelmek üzere "7440 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisine Yönelik Artırılan Matrah" alanı eklenmiştir. Mükellefler, geçici 1 inci maddede belirtilen matrah büyüklüğü şartını sağlayamadıkları durumda, yeni eklenen bu alana giriş yaparak ilave matrah beyanında bulunmak koşuluyla 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunabileceklerdir.

DEFTER BEYAN

(03.04.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM