GÜNCEL MEVZUAT
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885) - MuhasebeTR

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885)

3 Mart 2023 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 32121

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6885

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2/3/2023 TARİHLİ VE 6885 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P, numarasında yer alan Diğerleri; — Sadece elektrik motorlu olanlar” satın altındaki malların, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.03

--- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 

— Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

 

 

-— Özel tüketim vergisi matrahı i.250.000 TL’yi aşmayanlar

10

 

— Diğerleri

40

 

— Motor gücü 160 kW’ı geçenler .

 

 

— Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

50

 

-— Diğerleri

60

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

(03.03.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM