GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi 2023/8 (Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme) - MuhasebeTR

SGK Genelgesi 2023/8 (Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

23 / 2 / 2023

Sayı:E-51592363- 64581680

Konu: Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme

GENELGE

Kurumumuza iletilen sözlü ve yazılı başvurulardan 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili merkezli deprem felaketi nedeniyle işyeri deprem bölgesinde olmamakla beraber hizmet aldığı meslek mensubu deprem bölgesinde faaliyet gösteren işverenlerin yükümlülüklerinin belirtilen afet nedeniyle ertelenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. Yine Kurumumuza sözlü olarak yapılan başvurularda özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının bir çoğunun bürosunun yıkıldığı veya hasarlı olduğu, bir çok evrağm kayıp olduğu bildirilmiştir.

Adana Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 6/2/2023 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin beyanname verilme ve prim borçlarının ödenme sürelerinin ertelenmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun 9/2/2023 tarihli ve 2023/24 sayılı karan ile uygun görülmüştür.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığının 14/2/2023 tarihli duyurusunda;

“Mücbir sebep ilan edilen yerler dışında mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, ilan edilen mücbir sebep hali kapsamında rolan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması durumunda; mücbir sebep halı süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelen uzatılmıştır.”

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

18PP017 tarih 29983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (SıraNori) 8 inci maddesine göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yermeye meslek mensuplan da yetkilidir. Yapılan düzenlemeyle beyannamenin “SGK Bildirimleri” kısmının Kurumumuza verilmesinde işverenler yerme meslek mensuplan aracı kılınmıştır. Bir nevi işverenlerin bildirim yükümlülüğü meslek mensuplarına devredilmiştir.

Aracılık yetkisi almış meslek mensuplan ile mükellefler arasında düzenlenmiş olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinde/Elektromk Beyanname Aracılık Sözleşmesine göre meslek mensubu, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda gönderilmesinden ye karşılığında tahakkuk fişinin/fışlerinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi dairesine, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumludur.

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde;

Mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenlerin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme süresi ile beyannamelerin verilmesi dolayısıyla tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme sürelerinin ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda bulunan işyerleri tarafından;

2023/Ocak, Şubat ve Mart ayma ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 26/5/2023 tarihine kadar verilmesi, tahakkuk edecek prim borçlarının 31/5/2023 tarihine kadar ödenmesi,

Halinde söz konusu yükümlülükler yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Uygulama kapsamında bulunan işyerlerine ilişkin söz konusu erteleme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığından alman bilgilere istinaden herhangi bir talep olmaksızın Kurumca otomatik olarak yapılacaktır.

Otomatik olarak yapılan erteleme dışında kalan ancak bu genelge kapsamında olduğunu iddia eden işverenlerin Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra biriminden erteleme kapsamında olduklarına dair alacakları belge ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları ve bu kapsamda olduklarının anlaşılması halinde erteleme işlemleri işveren intra-işveren-terkin ve ertelemeler-dönem bazında borç erteleme menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Kürşad ARAT

Kurum Başkan V.

SGK

(24.02.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM