GÜNCEL MEVZUAT
Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2023'te Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2023 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir - MuhasebeTR

Karar Defteri'nin Kapanış Tasdiki ve 2023'te Kullanılacak Defterlerin Ara Tasdikleri 31.01.2023 Tarihine Kadar Yaptırılması Gerekir

Değerli üyemiz,

A)- KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER :

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ:

1-    Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna kadar yapılması gerekir. (31/Ocak /2023 )

2-    Limited Şirketler:

Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu neden ile geçmiş yılda /yıllarda kullanılmış olan "Müdürler kurulu karar defterinin" kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması ve tutulmaması tavsiye olunur.

Ancak; Limited şirketler tarafından Müdürler Kurulu Karar Defterinin tutuluyor ise ve tutulmaya devam ediliyor ise; kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar yapılması zorunludur. (31/ Ocak /2023)

Limited şirketler aldıkları kararları "Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri" ne kayıt ederler bu defterin kapanış tasdiki yapılmaz.

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI İSE: 30/06/2023 TARİHİNE KADAR YAPTIRILACAKATIR.

B)- ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME VUK MD. 222 ) :

YEVMİYE Defteri,

Defter-i KEBİR,

ENVANTER Defteri,

DAMGA VERGİSİ Defteri,

YÖNETİM KURULU KARAR Defteri'nin , yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2023 ) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG'de yayımlanan Ticari Defter Gn Tb.Md. 16.)

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 17 nci maddesinde açıklandığı üzere, kapanış onayına tabi olan Yönetim kurulu KARAR defteri son kaydın altına yazılacak "görülmüştür" ibaresi yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada yapılması gerekmektedir.

Kapanış tasdikini 31.01.2023 tarihi ne kadar yaptırmayan mükelleflere TTK'nun 562/1-c maddesi hükmü gereğince idari para cezası kesilir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Erol DEMİREL Başkan

İSMMMO

(10.01.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM