GÜNCEL MEVZUAT
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6618) - MuhasebeTR

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı:?6618)

29 Aralık 2022 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 32058

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6618

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

28/12/2022 TARİHLİ VE 6618 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/12/2022” ibareleri “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aym Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2022” ibareleri “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aym Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan “31/12/2022” ibaresi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aym Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan “31/12/2022” ibaresi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakam yürütür.

(29.12.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM