GÜNCEL MEVZUAT
Yemek Bedellerinin Sigorta Priminden Kısmen İstisna Edilmesiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı - MuhasebeTR

Yemek Bedellerinin Sigorta Priminden Kısmen İstisna Edilmesiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

ÖZET:

—    Günlük asgari ücretin %6’sı olarak uygulanan istisna oranı değiştirilerek Kurum Yönetim Kurulunca belirlenmesine karar verilmiştir.

—    İşyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla sigortalılara ve sigortalılar için üçüncü kişilere yemek bedeli adı altında yapılan her türlü ödemeler istisna tutarının dışında prime tabi tutulacaktır.

—    Uygulama 01.12.2022 tarihinde başlayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek bedelleri ... prime esas kazanca tabi tutulmaz.” Hükmü düzenlenmiştir. Bu hükme istinaden SGK, Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliğinin 97 inci maddesinin 7 inci fıkrasında Kanun maddesinin usul ve esasını belirlemiştir.

Buna göre sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin %6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarın prime esas kazanca dahil edilmeyeceği açıklanmıştır.

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen yönetmelikte yapılan düzenleme ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1)    "Sigortalılara yapılan” ibaresi kaldırılarak "işveren tarafından” ibaresi ile "sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemeleri "ibaresi getirilerek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklandığı üzere, Gelir Vergisi Kanunundaki uygulamaya benzer uygulamaya geçilerek nakit ödemelerin yanında yemek kartı, yemek kuponu gibi araçlarla yapılacak yemek bedellerinin istisna tutarının üzerinde kalan kısmı için sigorta primi alınacaktır.

2)    Günlük asgari ücretin %6 sı olarak uygulanan istisna oranı değiştirilerek, bu oranın Kurum Yönetim Kurulunca belirleneceği belirtilmiştir. İstisna oranın kamuoyuna ileriki günlerde açıklanması beklenmektedir. Açıklama yapıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

3)Yeni uygulama 01.12.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(11.11.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM