EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
GÜNCEL MEVZUAT
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi (2008/1) - MuhasebeTR

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi (2008/1)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi (2008/1).

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.03.49/4938-292 

 

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2008/1)

 

 

....................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/3/2008 tarihli ve 2004/94 esas, 2008/83 sayılı Kararıyla, 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ""...bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olamaz." hükmü iptal edilmiştir.

 

Bunun üzerine, daha önce mahsup ve iadeye konu olmayan fon payı tutarlarının düzeltme hükümleri çerçevesinde red ve iadesine ilişkin açıklamalar 13 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

 

2003 vergilendirme dönemi içinde ödenen fon paylarının mahsup ve iadeye konu olamayacağı yönündeki hükmü iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararı 1/7/2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığından, söz konusu hüküm de aynı tarihten itibaren yürürlükten kalkmış olmaktadır.

 

Anılan Sirkülerde de açıklandığı üzere, 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak daha önce mükelleflerce ödenen ancak mahsup ve iadeye konu edilmeyen fon payı tutarlarının, ilgili döneme ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşmayan kısmının, Anayasa Mahkemesi Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren mahsup ve iade edilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

 

Bu çerçevede, mükelleflerin 1/7/2008 tarihinden sonra düzeltme zamanaşımı süresi içindeki düzeltme talepleri üzerine, ilgili döneme ilişkin hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşmayan kısmının red ve iadesi, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "3. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri" başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Mehmet Akif ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı

(07.11.2008)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM