GÜNCEL MEVZUAT
6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil ve Taksitlendirmede Değişiklik Yaptı - MuhasebeTR

6183 Sayılı Kanun’un 48/A Maddesine Göre Yapılan Tecil ve Taksitlendirmede Değişiklik Yaptı

ÖZET

1)    Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en fazla iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmayan işyeri işverenleri 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmede uyumlu prim borçlusu sayılacaktır.

2)    Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları;

—    SGK Merkez Müdürleri/2.500.000 TL’ ye kadar

—    SGK İl Müdürleri/2.500.001-4.000.000 TL arası

—    Büyükşehir Belediyesi olan SGK İl Müdürleri/2.500.001-5.000.000Tl arası

—    İcra Daire Başkanı/4.000.001-6.000.000 TL arası

—    Sigorta Primleri Genel Müdürü/6.000.001-8.000.000 TL arası

—    Kurum Başkanı/8.000.001-10.000.000 TL arası

—    Yönetim Kurulu/10.000.000TL arası,

Şeklinde belirlenmiştir.

SGK’NIN TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen düzenleme ile 31.05.2018 tarihli 30437 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

İlgili Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında uyumlu prim borçlusunun tanımı yapılmıştır. Buna göre , ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş (Kanuni süresinde verilen belgelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler bu şartın ihlali sayılmaz.) ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olan borçlular, uyumlu prim borçlusu olarak kabul edilmektedir.

Değişiklikten önce özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyerleri uyumlu prim borçlusu kavramının ihlali sayılmazken yapılan değişiklikle en az ibaresi en fazla şeklinde değiştirilerek ,en fazla 2 yıl süreyle sigortalı çalıştırılmayan işyerleri uyumlu prim borçlusu kavramın ihlali sayılmayacaktır. Bu süreler, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıllık süreye dâhildir.    ♦-31.05.2018 tarihli 30437 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil Ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 un maddesi değiştirilerek, tecil ve taksitlendirmelerde yetkili olanlar belirlenmiştir. Tecil ve Taksitlendirmede yetki tutarları;

—    SGK Merkez Müdürleri/2.500.000 TL’ ye kadar

—    SGK İl Müdürleri/2.500.001-4.000.000 TL arası

—    Büyükşehir Belediyesi olan SGK İl Müdürleri/2.500.001-5.000.000Tl arası

—    İcra Daire Başkanı/4.000.001-6.000.000 TL arası

—    Sigorta Primleri Genel Müdürü/6.000.001-8.000.000 TL arası

—    Kurum Başkanı/8.000.001-10.000.000 TL arası

—    Yönetim Kurulu/10.000.000TL arası,

Şeklinde belirlenmiştir.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(23.08.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM