GÜNCEL MEVZUAT
2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları - MuhasebeTR

2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : E-23213791- 48.679.755 Konu : 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları

GENELGE

2022/14

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri haline getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe" başlıklı 9 uncu maddesinde, '"(1) Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar." hükmü bulunmaktadır.

Katılımcı bir anlayışla hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumunun 2019-2023 Stratejik Planı başarılı bir şekilde uygulanmakta olup 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

Stratejik Planın hazırlanmasına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceği, 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

Anılan Yönetmelik uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumunun Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının, Üst Yönetici başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinatörlüğünde, sürecin etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesinde sorumluluğu bulunan bütün birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla yürütülmesi, stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmek üzere ekte yer alan Strateji Geliştirme Kurulunun oluşturulması, stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere harcama birimi üyelerinden stratejik planlama ekibi ve ihtiyaç duyulması halinde alt çalışma grupları kurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık sürecinin üst düzeyde sahiplenilerek takibinin yapılması, bütün birimlerin katılım ve desteği ile yürütülmesi için azami gayretin gösterilmesini önemle rica ederim.

Vedat BİLGİN Bakan

Ek: Strateji Geliştirme Kurulu Listesi (1 sayfa)

SGK

(01.08.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM