GÜNCEL MEVZUAT
01.07.2022-31.12.2022 Döneminde Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler - MuhasebeTR

01.07.2022-31.12.2022 Döneminde Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

ÖZET

01/07/2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 215,70.-TL Aylık 6.471,00 TL, net 5.500,35TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

a)    Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı:    215,70TL Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 48.532,5 TL

b)    Kamu sektöründe:

15/06/2022- 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15/06/2022-14/07/2022 devresi için: 2.668,80TL + 3.019,80TL =5.688,6 TL 15/06/2022- 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

15/06/2022-14/7/2022 devresi için:20.016 TL +22.648,50 TL =42.664,5 TL

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:

01/7/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödemelerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

07.07.2022/110-2

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

a) Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı:    215,70TL Aylık kazanç alt sınırı : 6.471,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı :48.532,5 TL

Sigorta Primi işçi payı (%14) :905,94 TL Sigorta Primi işveren payı (20,5): 1.326,56 TL

Sigorta Primi işveren payı (15,5):1.003,01 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde) İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 64,71 TL İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 129,42 TL İşverene Maliyeti: 7.926,98 TL    ♦

İşverene Maliyeti: 7.603,43 (%5 indirim hakkı kazanılması Net Ücret :5.500,35TL

b) Kamu sektöründe:

15/06/2022- 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2022 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 166,80 TL x 16 gün = 2.668,8 TL 2022 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için :215,70TL x 14 gün = 3.019,80 TL 15/06/2022-14/07/2022 devresi için : 2.668,80TL + 3.019,80TL =5.688,6 TL

15/06/2022- 14/7/2022 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2022 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 1.251 TL x 16 gün = 20.016,00 TL 2022 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için:1.617,75 TL x 14 gün =22.648,50 TL 15/06/2022-14/7/2022 devresi için:20.016 TL +22.648,50 TL =42.664,50 TL

Çırak ve öğrenciler için; a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı: 107,85 TL Aylık kazanç tutarı:3.235,50 TL

15.06.2022- 14.07.2022 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2022 yılı Ocak ayı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2022 yılı Temmuz ayı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.06.2022-    14.07.2022 dönemi için;

15.06.2022- 30.06.2022 dönemi için: 83,40 TL x 16 gün = 1.334,40 TL

01.07.2022- 14.07.2022 dönemi için: :107,85 TL x 14 gün =1.509,90 TL

15.06.2022- 14.07.2022 dönemi için: 1.334,40 TL + 1.509,90 TL =2.844,30 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı: 216,70 TL Aylık kazanç tutarı: 6.471,00 TL

15.06.2022-    14.07.2022 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2022 yılı Ocak ayı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2022 yılı Temmuz ayı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15.06.2022-    14.07.2022 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.06.2022- 30.06.2022 dönemi için: 166,80 TL x 16 gün = 2.668,8 TL

01.07.2022- 14.07.2022 dönemi için: 215,70TL x 14 gün = 3.019,80 TL 15/06/2022-14/07/2022 devresi için : 2.668,80TL + 3.019,80TL =5.688,6 TL

Sigorta Primine Esas tutarları;

Yemek parası:

215,70 TL x % 6 =12,94 TL (Günlük)

Çocuk yardımı:

6.471,00 x % 2 = 129,42 TL (Aylık)

Aile yardımı:

6.471,00 x %10 =647,10 (Aylık)

Ek-9 Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi:

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için:

Günlük: 215,70x%37,5=80,89 TL Aylık: 6.471,00x%37,5=2.426,63 TL

Ayda 10 günden az çalışanlar için; Günlük: 215,70x%2=4,31 TL 5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı: 215,70 TL Aylık kazanç alt sınırı: 6.471,00 TL Günlük kazanç üst sınırı: 647,10 TL Aylık kazanç üst sınırı: 19.413 TL (3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5 inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.   

Günlük kazanç alt sınırına göre :215,70 TL x 29 x %34,5 =2.158,08 Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.617,75 TL x 29 x %34,5 =16.185,:

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırına göre: 215,70TL x 29 x %32,5 = 2.032,97 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre:1.617,75 TL x 29 x %32,5 = 15.247,29 TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler;

Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırına göre: 215,70 TL x 29 x % 35,5 = 2.220,63 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.617,75 TL x 29 x %35,5 = 16.654,74 TL

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı: 215,70 TL Aylık kazanç alt sınırı: 6.471,00 TL Prim Tutarı: 2.070,72TL

Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 48.532,5 TL Prim Tutarı: 15.530,40 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Bunlar % 32 üzerinden prim ödeyecekleridir.

Günlük kazanç alt sınırı: 215,70TL Aylık kazanç alt sınırı: 6.471,00 TL Prim Tutarı: 2.070,72TL

Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 48.532,5 TL Prim Tutarı: 15.530,40 TL

İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyecekler;

Bunlar % 35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı: 215,70TL Aylık kazanç alt sınırı: 6.471,00 TL Prim Tutarı: 2.264,85 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 48.532,5 TL Prim Tutarı: 16.986,38 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur.

215,70TL x 15 x%32,5= 3.235,50 TL, Prim Tutarı: 1.051,54TL

5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları;

-    (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

Bunların prim oranları %34,5 dur.

Günlük kazanç alt sınırı: 215,70TL Aylık kazanç alt sınırı: 6.471,00 TL Prim Tutarı: 2.232,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 1.617,75 TL Aylık kazanç üst sınırı: 48.532,5 TL Prim Tutarı: 16.743,71 TL

-    (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

Günlük kazanç alt sınırı: 215,70TL x 29 = 6.255,30 TL Prim Tutarı: 2.158,08 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 1.617,75 TLx29= 46.914,75 TL,

Prim Tutarı: 16.185,59 TL 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

6.471,00x %3 = 194,13 TL,

Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

6.471,00x 2 = 12.942,00 TL x % 12 = 1.553,04 TL Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

6.471,00 TL / 3 =2.157,00 TL x % 12 = 258,84 TL Olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

6.471,00x %6 =388,26 TL,

Olacaktır.

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı: 215,70 TL x %32=69,02 TL Üst sınırı :1.617,75 TL x % 32 =517,68 TL,

Olarak esas alınacaktır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı :215,70 TL x %45 = 97,07 TL Üst sınırı:1.617,75 TL x %45 =727,99 TL Olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 215,70TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

Günlük 107,85 TL hesaplanacaktır.

İdari para cezaları;

01.07.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında işlenen fiiller için 6.471,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Saygılarımızla...

SONRA UYGULANACAK SGK PARAMETRELERİ

Konusu

Tutar (TL)

Günlük Asgari Ücret

215,70

Aylık Asgari Ücret

6.471,00

Günlük Prime Esas Kazanç Alt sınırı

215,70

Günlük prime Esas Kazanç Üst sınırı

1.617,75

Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı

6.471,00

Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı

48.532,5

Çırak ve Öğrencilerin Prime Esas Kazancı(aylık)

3.235,5

Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Günlük)

80,89 (215,70%37,5)

Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (İndirimsiz-Aylık)

2.426,63 (6.471 x%37,5)

Ek-9 Ayda 10 günden az çalışanlar için (Günlük)

4,31 (215,70x%2)

Ek 5 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi

2.158,08 (215,70 TL x 29 x %34,5 )

Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi hariç)

2.032,97 (215,70TL x 29 x %32,5)

Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi dahil)

2.220,63 (215,70 TL x 29 x %35,5)

İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı

2.070,72 (6.471 x%32)

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların ödeyecekleri prim tutarı

1.051,54 (215,70 TL x 15x%32,5)

Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı

2.232,50 (6.471 x%34,5)

Tarım Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı

2.158,08 (215,70 TL x 29 x %34,5 )

5510-60/g liler(GSS) sigorta primi

194,13 (6.471x%3)

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar (Günlük);

69,02 (215,70TL x%32)

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar (Günlük);

97,07 (215,70 TL x%45)

Geçici iş göremezlik ödeneği (Alt Sınır üzerinden)

 

Yatarak Tedavilerde

107,85

Ayaktan Tedavilerde

143,8

Primden İstisna Tutarları

 

Yemek parası (% 6) Günlük

12,94

Çocuk Parası (%2) Aylık

129,42

Aile yardımı (% 10)Aylık

647,1

SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında esas alınan tutar

6.471

NOT : Hesaplamalar SPEK alt sınırı üzerinden ve teşvikler olmadan yapılmıştır.

TÜRMOB

(07.07.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM