GÜNCEL MEVZUAT
2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı - MuhasebeTR

2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının Verilme Süresine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

ÖZET

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara YMMO Başkanlığı’na hitaben yazılan 21.06.2022 tarihli ve E-78715 sayılı yazıda, 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının 31/7/2022 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı14/06/2022 tarih ve D.107/00585 sayılı yazısı ile 2021 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin resmi tatillerden dolayı 05/05/2022 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021 yılına ait Tam Tasdik Raporlarının teslim edilme süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılıp uzatılmadığı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş istemiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na hitaben yazdığı 21.06.2022 tarih ve E-78715 sayılı cevabi yazısında; 2021 yılı yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01/04/2022-5/5/2022 tarihleri arasında verilebileceği belirtilerek, kurumlar vergisi mükellefleri için 2021 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporlarının, 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde beyannamenin verildiği Mayıs ayını takip eden iki ayın son günü olan 31 Temmuz 2022 tarihine kadar verilmesi gerektiğinin değerlendirildiğini bildirmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı’na hitaben yazılan yazı Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.

Saygılarımızla...

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelen Evrak Kayıt (Genel)

Sayı    : E-60801812-205.06-78715    21.06.2022

Konu :2021 yılı Tam Tasdik Raporlarının verilme süresi hk.

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINA Kader Sokak No:30 06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA

İlgi : 14/06/2022 tarihli ve D.107/00585 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 2021 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin resmi tatillerden dolayı 05/05/2022 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021 yılma ait Tam Tasdik Raporlarının teslim edilme süresinin 3 1 lemmuz 2022 tarihine kadar uzatılıp uzatılmadığı konusunda tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde, bir takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin izleyen yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu beyannamelere ilişkin tasdik raporlarının ibraz süresi ilgili olarak 24/03/1998 tarihli ve 23296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde 41 Seri No'Iıı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile değişik düzenlemede;

"lasdik raporlarının ilgili yıl gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte veya beyannamenin verildiği ayı takip eden iki ay içerisinde verilmesi gerekir."

hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, gelir vergisi mükellefleri açısından beyannamenin verildiği Mart ayını takip eden iki ayın son günü olan 31 Mayıs, kurumlar vergisi mükellefleri aşısından beyannamenin verildiği Nisan ayım takip eden iki ayın son günü olan 30 Haziran tarihine kadar tam tasdik raporlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı/Vergi Dairelerine teslimi gerekmektedir.

Ancak, Başkanlığımızca, Ramazan Bayramı tatili dikkate alınarak, Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2021 hesap dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesinin, 01/04/2022-05/05/2022 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığı ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verileceği belirtilerek, 2021 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin son günü 05/05/2022 tarihine uzatılmıştır.

TÜRMOB

 

(22.06.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM