GÜNCEL MEVZUAT
KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik - MuhasebeTR

KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

21/4/2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğle getirilen düzenlemelere istinaden Katma Değer Vergisi Beyannamesinde 01.06.2022 tarihi itibariyle (Mayıs/2022 vergilendirme dönemi için) aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan değişiklikler yapılmıştır.

Beyannamelerde Yapılan Değişiklikler İçin Tıklayın

 

(01.06.2022)

GÜNDEM