GÜNCEL MEVZUAT
Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 14. Maddesinde Değişiklik Yapıldı (Kur Korumalı Mevduat) - MuhasebeTR

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 14. Maddesinde Değişiklik Yapıldı (Kur Korumalı Mevduat)

28.05.2022 Tarih ve 31849 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7407 Sayılı "BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 655 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile Kurumlar Vergisi Kanunun Geçici 14. maddesine eklenen fıkralar ile "KUR KORUMALI MEVDUAT" sisteminin 2022 yılında da uygulanmasına devam edilecektir. İlgili Madde ve açıklaması aşağıdadır.

7407 SAYILI KANUN MADDE 12: 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar teselsül ettirilmiştir.

"(4) Kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30.06.2022 ve/veya 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır."

AÇIKLAMA:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14'üncü maddesinin mevcut halinde kurumların

31.12.2021    tarihli bilançolarında mevcut olan yabancı paralarını maddede belirtilen sürelerde Türk lirasına çevirmeleri durumunda istisna düzenlemeleri yer almaktadır.

Yapılan değişiklik ile 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanına 30.06.2022 tarihli veya

30.09.2022    tarihli bilançolarda bulunan yabancı paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmektedir.

Eklenen diğer fıkrayla da Türk lirasına dönüşen bu hesapların 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankasının düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması amaçlanmaktadır.

İSMMMO

(30.05.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM