GÜNCEL MEVZUAT
GİB E-Beyanname Duyuruları - MuhasebeTR

GİB E-Beyanname Duyuruları

Duyuru

Nisan ayı itibariyle verilmesi gereken aşağıdaki beyannamelerde yapılan düzenlemeler nedeniyle, bu beyannameleri kullanacak mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

KOD          BEYANNAME ADI
HARCDIGER    Diğer Kuruluşların Denetimi
HARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi
POSET (GEKAP)   Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
TANAP         Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi

Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Beyannamenin Matrah Bildirimi kulakçığında bulunan "İndirimler" tablosundaki "Türü" seçmeli alanına:

- "125-AR-GE İndirimi (5746 sayılı Kanuna Mad.3/A)"
- "126-Tasarım İndirimi (5746 sayılı Kanun Madde:3)"
- "131-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası"
- "132-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası"
- "133-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası"
- "134-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna"
- "135-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası"
- "136-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası"
- "137-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası"
- "138-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna"
- "139-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası"
- "140-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası"
- "141-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası"
- "142-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası"

Satırları eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)

23/3/2022 tarihli ve 31787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/3/2022 tarihli ve 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, Hizmet Vergisi Beyannamesinin (Banka Muameleleri Vergisi) Bildirimler - Kambiyo ve Kıymetli Maden İşlemlerine İlişkin Bildirim - Kambiyo İşlemleri bölümünde yer alan "1. 98/11591 sayılı BKK eki Kararın 1/1-e maddesi kapsamında sıfır orana tabi işlemler" başlığına "1.7. 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları" satırı eklenmiştir.

Söz konusu beyannameyi vermesi gereken mükelleflerimizin, Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

Kurumlar vergisi mükelleflerince 2021 yılı vergilendirme döneminde elde edilen kurum kazançlarına ilişkin Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sitesinden verecek mükelleflerimiz güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirebilirler. Yapılan değişiklikler için tıklayınız.

(05.04.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM