GÜNCEL MEVZUAT
4. Dönem Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Talep Edilmiştir! - MuhasebeTR

4. Dönem Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması Talep Edilmiştir!

Sayı : 2022/

Konu : Süre Uzatımı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Malumları olduğu üzere. 20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddede “14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kuramların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü secici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.. ” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 11/02/2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) ile belirlenmiştir.

Konuya ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı Genel Tebliğin yayımlandığı tarih ile 2021 yılına ilişkin dördüncü dönem geçici vergi beyannamelerinin son verilme süresi arasında sadece 6 gün bulunmaktadır. Tebliğde öngörülen hesaplama yönteminin detaylı çalışma gerektirmesi nedeniyle kalan kısa süre içinde mükelleflerin gerekli hesaplamaları yapabilmeleri ve akabinde nakit akışını düzenleyerek karar verebilmeleri oldukça zordur. Mükelleflerin sağlıklı bir şekilde hesap yapabilmeleri ve uygulamadan beklenen azami faydanın sağlanabilmesi için ilave süreye ihtiyaç bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve söz konusu beyannamenin verilme süresinin Başkanlığınızca uygun

TÜRMOB

(14.02.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM