GÜNCEL MEVZUAT
İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Kdv’nin İade Talep Süresi Uzatıldı - MuhasebeTR

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Kdv’nin İade Talep Süresi Uzatıldı

ÖZET

5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile katma değer vergisi uygulamalarına ilişkin aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

—    2022, 2023 ve 2024 yıllarında da imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin talep edilmesi halinde geçici 37’nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde belge sahibi mükellefe iade edilmesi yönelik düzenlemede bulunulmuş ve uygulamanın süresi uzatılmıştır.

—    Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının tesliminde KDV oranının %1 olarak uygulanmasının süresi de 31/12/2021 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37’nci maddesinde yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir:

“Geçici Madde 37 ver İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a)    Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:

18.01.2019) 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 18.01.2019) 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b)    50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:

18.01.2019) 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 18.01.2019) 2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

(7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 18.01.2019)

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. ”

Öte yandan, yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 ’inci maddesi ile Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının tesliminde KDV oranının %1 olarak uygulanmasının süresi de 31/12/2021 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(04.01.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM