GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Sözleşmeli Ülkelerle İlgili Formüler Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Sözleşmeli Ülkelerle İlgili Formüler Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-203.05.15-37484580    25.12.2021

Konu : Sözleşmeli Ülkelerle İlgili Formüler

Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar

GENEL YAZI

12/12/2020 tarihli ve 15679603 sayılı Genel Yazı ile sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca aylık bağlanması ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde (EHGM) bulunan sicil ve tahsis dosyalarının sosyal güvenlik il müdürlüğüne (SGİM) devri gerçekleştirilmiş olup yetki devri kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ait usul ve esaslar, sözleşme akdedilen ülkelerle ilgili olarak yayımlanan ve Kurumun intranet sayfasındaki http://net.sgk.intra/ wpwps/ myportal/ sgkintranet/ kurumsal/ ehgm_mevzuat/ ysedb adresinde bulunan ülke genelgelerinde yer almaktadır.

Sözleşmelerin uygulanmasına dair akit ülkeler arasında idari anlaşmalar ile belirlenmiş ve iki dilde yazılmış olan matbu belgeler formüler olarak ifade edilmekte olup formüler ihdas edilmiş sözleşmeli ülkelerle yapılacak yazışmaların usulüne uygun ve eksiksiz olarak düzenlenecek formüler vasıtasıyla yapılması; her iki akit tarafın işlemlerinde tercümeye mahal bırakmaması ve gerekli bilgilere kolay erişilmesi hasebiyle büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple, Türkiye'de ikamet eden ve formüler ihdas edilmiş sözleşmeli ülkeden ya da Türkiye'den aylık talebinde bulunan ve aylık talebinin sözleşmeye göre akit ülke sigorta kurumunca da incelenmesi gerekenler ile bunların hak sahiplerinin taleplerine ait formülerin usulüne uygun ve eksiksiz olarak düzenlendikten sonra ilgili sigorta kurumuna intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Ancak, Türkiye'de ikamet eden ve sözleşmeli ülkeden aylık talebinde bulunanların veya bunların hak sahiplerinin taleplerine ait işlemlerde tanzim edilerek sözleşmeli ülke sigorta kurumuna gönderilmesi gereken formülerin düzenlenmemesi ya da eksik düzenlenmesi sebebiyle gereksiz yazışmalar yapıldığı, bu sebeple de işlemlerde aksamaya, gecikmeye ve şikayetlere sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, talebe ilişkin olarak Kurumumuzun "Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Formüler" kısmında yer alan ilgili formülerde;

-    Türkiye sigorta numarasının,

-    İlgili ülke sigorta numarasının,

-    Sigortalının künye bilgilerinin,

-    Sigortalı adresinin,

-    Aylık talebinin nevi ve talep tarihinin,

-    Talebe göre ilk soyadı da belirtilmek suretiyle eşe ve çocuklara ait bilgilerin,

-    Giriş çıkış tarihleri belirtilmek suretiyle bildirilecek gün sayılarının,

-    İlgili ülke sigorta kurumlarının ve formüleri düzenleyen birimin güncel adresinin, mutlak surette belirtilmesi gerekmektedir.

İsmail ERTÜZÜN Genel Müdür

(29.12.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM