GÜNCEL MEVZUAT
SGK E-Tebligat Sistemi Başvuru Ekranı Açıldı - MuhasebeTR

SGK E-Tebligat Sistemi Başvuru Ekranı Açıldı

Değerli Meslek Mensubumuz,

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile SGK e-tebligat sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak sistemdir.

•    4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tescilli işyeri olanlar sisteme zorunlu olarak dahil olacaklar.

•    İşverenler dışında kendilerine tebliğ yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ise sisteme isteğe bağlı olarak dahil olabileceklerdir.

SGK elektronik tebligat sistemine girişi zorunlu olan ve tescilli işyeri dosyası olan işverenlerin;

•    01 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere en geç 3 ay içinde, en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

•    İlk defa 01 Ekim 2021 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerlerinin en geç tescil tarihini takip eden ay başından başlamak üzere 3 ay içerisinde sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Başvurular elektronik ortamda alınacak olup Sosyal Güvenlik Kurumu'nda elden herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

E-devlet sisteminde sgk-elektronik tebligat başvuru formunu doldurarak tebligat sistemine kayıt yapılmaktadır.

E-devlet > Sgk e-tebligat > Yeni Başvuru aşamalarını takip etmeniz gerekmektedir;

•    E-devlet e tebligat Sgk başvuru ekranına giriş yapınız E-devlet SGK tebligat başvurusu ekranı.

•    Uygulamaya girdikten sonra YENİ BAŞVURU tıklayınız

•    Açılan ekranda BAŞVUR diyerek SGK e-tebligat giriş işleminizi tamamlamış olacaksınız.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel Akdemir Başkan

İSMMMO

(10.12.2021)

GÜNDEM