GÜNCEL MEVZUAT
7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler - MuhasebeTR

7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

ÖZET

7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi, çek düzenlemesi ve tasfiye konularında düzenlemeler yapıldı.

—    5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlara Kurumlar Vergisi muafiyeti getirildi.

—    Söz konusu kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edildi; söz konusu kurumların kefalet işlemleri harçtan müstesna tutuldu. Ayrıca bu kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri katma değer vergisinden istisna tutuldu.

—    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutuldu.

—    Çekin ödenmek için üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce muhatap bankaya ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin düzenlemenin süresi 31/12/2021 tarihinden 31/12/2023 tarihine uzatıldı.

—    Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle tasfiye halinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz düzenlemesine ilişkin süre üç aya indirildi.

6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aşağıda sayılan Kanunlarda bazı değişiklikler yapıldı.

-    5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

-    193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

-    488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,

-    492 sayılı Harçlar Kanunu,

3065 sayı 3218 sayı 5174 sayı 5362 sayı 5520 sayı 5607 sayı 5941 sayı 6102 sayı 5018 sayı

Katma Değer Vergisi Kanunu,

Serbest Bölgeler Kanunu,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu,

Kurumlar Vergisi Kanunu,

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

Çek Kanunu,

Türk Ticaret Kanunu,

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu -    3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve

Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

—    18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı

Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlara Kurumlar Vergisi muafiyeti getirilmiştir. Söz konusu kurumların elde ettikleri bu kazançları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkraları uyarınca tevkifat yapılmayacaktır. (Madde 3, 14)

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(08.11.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM