GÜNCEL MEVZUAT
Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Sınırı Arttırıldı - MuhasebeTR

Meslek Mensuplarının Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Sınırı Arttırıldı

TÜRMOB olarak SGK’ya yaptığımız yazılı başvuru sonucunda;

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL(10 milyon TL)’ den 15.000.000,00 TL(15 milyon TL)’ ye yükseltilmiştir

RAPOR DÜZENLEME SINIRLARI:

27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Serbest Muhasebeci  Malî  Müşavirler  İle  Yeminli  Malî  Müşavirlerce  İşyeri  Kayıtlarının  İncelenmesi Hakkında  Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları SGK Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Bu sınır en son   2017   yılında   10.000.000,00   TL   olarak   belirlenmiş   ve   bu   zamana   kadar güncellenmemiştir.

TÜRMOB olarak bu tutarın güncellenmesi yönünde yaptığımız başvuru üzerine, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL(10 milyon TL)’ den 15.000.000,00 TL(15 milyon TL)’ ye yükseltilmiştir.

Saygılarımızla

TÜRMOB

(03.11.2021)

GÜNDEM