GÜNCEL MEVZUAT
Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor - MuhasebeTR

Çalışılmadığına Dair Bildirim Uygulaması Devam Ediyor

ÖZET

18/8/2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 40'ıncı maddesinin 9'uncu fıkrası gereği 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirim uygulaması aynen devam etmektedir.

ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM UYGULAMASI:

18/08/2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde (SSİY) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, SSİY de yapılan değişiklikler 21.08.2021/167 numaralı sirkülerimizde açıklanmıştır.

30 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan 31614 sayılı Resmi Gazete’ de İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile çalışılmadığına dair bildirimin kaldırıldığı yönünde algılamalar olmuştur. İlgili tebliğdeki hüküm aynen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine taşındığından ilgili tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

18/08/2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, ,SSİY’ nin 40 ıncı maddesinin 9 uncu fıkrasında “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur. Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” hükmü düzenlendiğinden;

Sigortalıların raporlu kılınması halinde yapılması gereken çalışılmadığına dair bildirim uygulaması aynen devam etmektedir.

Saygılarımızla...

DEVAM ETMEKTEDİR!

5510 Sayılı Kanun’un 4-1/A kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde yapılması zorunludur.

Sigortalının yatarak tedavi gördüğü sürelerde, işveren tarafından çalışamadığına dair bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Aylık prim ve hizmet belgesi/Muhtasar ve prim Hizmet Beyannamesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 (istirahat) kodu ile bildirilen sigortalılar için bu bildirim, çalışamadığına dair bildirim yerine geçmektedir.

İlgili ayda raporlu olan fakat raporlu olduğu dönemde primleri işverenleri tarafından Kuruma bildirilenler ile eksik gün nedeni “12 Birden fazla” bildirilen sigortalıların istirahat döneminde işyerinde çalışmadığının, aylık prim ve hizmet belgesinin /muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya bildirileceği son tarih olan ayın 26’sı saat 23:59’a kadar belirtilen sütun altında yer alan “12 Birden fazla” ve “istirahatli olduğu sürelerde, işyerinde çalışmamıştır” kutucuklarının birlikte işaretlenerek bildirilmesi gerekmektedir.

Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.

TÜRMOB

(30.09.2021)

GÜNDEM