GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB BA/BS Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!... - MuhasebeTR

TÜRMOB BA/BS Mutabakat Sistemi Kullanıma Sunuldu!...

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan inceleme, analiz ve denetim çalışmalarında kullanılan en önemli araçlardan birisi BA/BS formlarıdır.

Uygulamada, BA/BS formlarının bildiriminde herhangi bir hata yaşanmaması için, çeşitli suretlerle mutabakat yapılmaya çalışılmakta, manuel yapılan bu çalışmalar meslek mensuplarımız açısından ciddi işgücü doğurmaktadır.

Bildirim içeriğinde 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile önemli iyileştirmeler yapılmış olsa da halen meslek mensuplarımız açısından ciddi iş yükü olan bu mutabakatların online ortamda ve otomatik yapılabilmesi için Birliğimizce elektronik bir platform hazırlanmıştır. Bu platform, e-Birliksistemi ile entegre çalışmakta ve mutabakatı otomatik olarak yapmayı amaçlamaktadır.

Uygulama, temel olarak meslek mensuplarımızın e-Birlik üzerinden sözleşmesi olan firmalarına ait Form Ba/Bs mutabakatlarını online ortamda gerçekleştirmektedir.

Uygulama içerisine Form Ba/Bs bilgileri aşağıda belirtilen üç değişik şekilde yüklenebilmektedir.

  1. Sisteme entegre muhasebe yazılımları tarafından otomatik veri aktarımı yapılarak,
  2. Muhasebe   yazılımları   ya   da   e-Beyanname  programı   tarafından oluşturulan XML formatındaki Form Ba/Bs bildirimi sisteme yüklenerek,
  3. Sistemde kayıtlı Excel şablonu doldurularak.

Sistem içerisine aktarılan bilgilerin mutabakatı iki yöntem ile yapabilmektedir.

  1. Yüklenen Ba/Bs formunda yer alan Alıcı/Satıcıya ait bildirimin karşı kullanıcı tarafından da yüklenmesi durumunda sistem bilgileri karşılaştırarak mutabakatın doğruluğunu otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
  2. Sistem içerisinde otomatik eşleşme olmazsa kullanıcı tarafından Alıcı/Satıcıya gönderilen e-posta üzerinden mutabakat işlemi gerçekleştirilmektedir.

Birliğimizce fatura içeriği mal veya hizmet ve fiyatlar hakkında bir bilgi alınmamakta sadece Form BA-BS için gerekli olan bilgiler sistemde kullanılmaktadır.

Sistemin verimli çalışabilmesi, meslek mensuplarımızın mümkün olduğunca mutabakat yapılacak bilgileri sisteme girmelerine bağlıdır.

Meslek camiamıza hayırlı olması dileğiyle kullanıma İlişkin doküman ekte sunulmuştur.

TÜRMOB Ba/Bs Mutabakat Sistemi Kullanım Kılavuzu için tıklayınız…>>>

https://babs.turmob.org.tr/

TÜRMOB

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

(20.09.2021)

GÜNDEM