GÜNCEL MEVZUAT
Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı - MuhasebeTR

Danıştay Vergi Daireleri Kurulu'nun Faiziyle İadesi Gereken Vergilere İlişkin Kararı

Özet: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E.2021/1, K. 2021/3 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daireleri arasında mevcut olan içtihat farklılıklarını gidermek için amacıyla verdiği Kararda iadesi gereken bir verginin herhangi bir yasal dayanak gösterilmeksizin yasal/kanuni faiziyle iadesine karar verilmesinin istenmesi durumunda, yasal/kanuni faiz talebinden VUK 112’nci maddesinin 6322 sayılı Kanun’la değişik 4’üncü fıkrasında belirtilen tecil faizinin anlaşılması gerektiğine oyçokluğu ile kesin olarak karar vermiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 9/9/2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E.2021/1, K. 2021/3 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daireleri arasında mevcut olan içtihat farklılıklarını gidermek için Karar vermiştir.

Danıştay VDDK tarafından, VUK uyarınca 16/06/2012 tarihi sonrasında tahsil edilip yargı kararı uyarınca iadesi gereken bir verginin yasal/kanuni faiz talebiyle iadesinde 3095 sayılı Kanunda yazılı kanuni faizin mi VUK 112 uyarınca tecil faizinin mi söz konusu Bölge İdare Mahkemeleri arasında içtihat farklılığı oluşturmasından hareketle içtihat birliğini sağlamak için karar verilmiştir.

Buna göre;

İadesi gereken bir verginin herhangi bir yasal dayanak gösterilmeksizin yasal/kanuni faiziyle iadesine karar verilmesinin istenmesi durumunda, yasal/kanuni faiz talebinden VUK 112’nci maddesinin 6322 sayılı Kanun’la değişik 4’üncü fıkrasında belirtilen tecil faizinin anlaşılması gerektiğine oyçokluğu ile kesin olarak karar verilmiştir.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(14.09.2021)

GÜNDEM