GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Devredilen Dosyalara Yapılacak İşlemler - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Devredilen Dosyalara Yapılacak İşlemler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :    E-40552758-203.05.15-28825649                                                                             

Konu   :   Devredilen Dosyalara Yapılacak İşlemler

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca aylıkların bağlanması ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde (EHGM) bulunan sicil ve tahsis dosyalarının, sigortalıların Türkiye'de son çalışmasının bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (SGİM) devri, 12/12/2020 tarihli ve 15679603 sayılı Genel Yazı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındaki yurt dışı sigortalılarının EHGM'de bulunan sicil ve  tahsis  dosyalarından,  (İsviçre  ve meslek hastalığı dosyaları hariç) il müdürlüğünüze ait olanlar koliler içerisinde PTT Kargo ile peyderpey gönderilmiştir.

Gönderilen dosyalarla ilgili olarak yapılması gerekenler, gerek 12/12/2020 tarihli ve 15679603 sayılı Genel Yazının “E-DOSYALARIN DEVİR İŞLEMLERİ” maddesinde, gerekse toplu dosya gönderiminde ilgili SGİM’ye yazılı olarak bilgilendirme şeklinde yapılmış olup, ayrıca yazımızda, gönderilen dosyaların üç ay içerisinde kontrol edildiğinin yazı ile de Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına bildirilmesi istenilmiştir.

Ancak, bazı sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce devredilen dosyaların kontrolünün ve arşiv düzenlemesinin yapılmadığı, dosyaların halen koliler içerisinde bekletildiği, bu durumunda dilekçe/belgelerin, dosyanın bulunduğu üniteye  ulaştırılmasına  rağmen,  dosyası  ile birleştirilemediğinden, dosyanın bulunmadığı gerekçesi ile EHGM'ye gönderildiği tespit edilmiştir.

Bilgi edinilmesini, yetki devri kapsamında devredilen dosyaların, dosya devrine ilişkin yazılarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda ivedi olarak kontrolü ve arşiv düzenlemesi yapıldıktan sonra anılan Daire Başkanlığına bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN Genel Müdür V.

SGK

(10.08.2021)

GÜNDEM