GÜNCEL MEVZUAT
2021/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) - MuhasebeTR

2021/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç)

Değerli Üyemiz,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 / Haziran ayına ilişkin verilere göre; Yİ-ÜFE’deki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,89 ve Son 36 aylık dönemde ise Genel Yİ-ÜFE %89,69 olarak hesaplanmıştır.

Bu durumda; 2021/2. Geçici Vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. Son 36 Aylık artış oranın hesaplanması:

2021/HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 693,54 2018/HAZİRAN ( Yurt içi Üretici Fiyatları Genel Endeksi ) Yİ-ÜFE: 365,60

Son 36 Aylık Genel Yİ-ÜFE artışı (693,54:365,60) = % 89,69

Bu   değerlere   göre;   2021   YILI  İKİNCİ  GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ  İÇİN  ENFLASYON       DÜZELTMESİ

YAPILMAYACAKTIR. 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması şartları tekrar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır.

Diğer bir anlatım ile her iki değerdeki artış oranının birlikte aşılması koşulu oluşmamıştır. Dolayısıyla bu dönem enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olup olmaması koşuluna bakılmaksızın, takip eden yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

Ancak; Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin yapacakları düzeltmede kullanacakları Yİ-ÜFE değerleri için Web sitemizin Ana sayfa/Mevzuat/Pratik Bilgiler/Vergi 9. sayfasında bulabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

İSMMMO

(02.08.2021)

GÜNDEM