GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB Erteleme Talebi - MuhasebeTR

TÜRMOB Erteleme Talebi

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIF.D PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

Sayı : 2021/

Konu : Süre Uzatımı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı (Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı)

Malumları olduğu üzere, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Kanunun 1 inci maddesi uyarınca her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Diğer taraftan. 2021 yılı Kurban Bayramı tatili 20-23 Temmuz tarihleri arasına isabet etmekte. 24 ve 25 Temmuz 2021 tarihleri ise hafta sonuna denk gelmektedir.

Mali tatilin Kurban Bayramı ile birleşmesi ve Haziran ayma ilişkin beyan, bildirim ve ödeme sürelerinin son gününün de hemen bu tarihlerin sonuna denk gelmesi nedeniyle, gerek mükelleflerden beyan ve bildirimlere esas belgelerin temininde gerekse bunları usulüne uygun kayda alıp beyan etmekte ciddi sıkıntılar doğacaktır.

Tüm bu hususlar dikkate alınarak ortaya çıkacak kaotik durumun önüne geçilmesi için Haziran dönemine ilişin KDV. Muhtasar ve Prim Hizmet ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uygun görülecek bir tarihe kadar uzatılması ve bu uzatmanın bir an evvel yapılarak ilan edilmesi son derece önemlidir.

Diğer taraftan, beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmasının anlamlı bir hal alabilmesi için Hâzineye ilave bir yük getirmeyecek Form Ba-Bs bildirimlerinin ve berat yükleme sürelerinin de kanuni süresinden sonra makul bir süre uzatılmasının yerinde ve gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gerek mükelleflerin gerekse meslek mensuplarımızın Temmuz ayı planlarını yapabilmeleri ve beyan, bildirim ve ödeme yükümlülüklerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için süre uzatımlarının bir an önce yapılması ve duyurulması hususunda gereğini arz ederim.

TÜRMOB

(08.07.2021)

GÜNDEM