GÜNCEL MEVZUAT
Hatalı Teşvik Kayıtları - MuhasebeTR

Hatalı Teşvik Kayıtları

Hatalı teşvik kaydı bulunan kanun numarasından farklı kanun numarası ile cari ayda aylık ve prim hizmet belgesi düzenlenebilmekteydi. Türkiye genelinde 01.07.2020 tarihi itibarıyla muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi oluşturmuştur.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçiş ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, hatalı teşvik kayıtları ile ilgili değerlendirme yapılmıştır.

27.12.2019 tarihli ve 20662475 sayılı Genel Yazı, 22.05.2020 tarihli ve 6237642 sayılı Genel yazı ile 24.12.2020 tarihli ve 16692929 sayılı Genel Yazı hükümleri gereğince hatalı teşvik kaydı bulunan işyeri işverenlerince hata listesinde yer alan kanun numarasından farklı kanun numarası ile cari ayda muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlenmesine 2021/07 ayı ve sonrasında devam edileceği açıklanmıştır.

Saygılarımızla.

BDO Türkiye / bdo.com.tr

(25.06.2021)

GÜNDEM