GÜNCEL MEVZUAT
7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru - MuhasebeTR

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru

17/06/2021 tarihli duyurumuzla 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklar için yapılandırma dosyası düzenleme ve düzenlenen yapılandırma dosyaları için tahsilat işlemlerine 23/06/2021 tarihi itibariyle başlanacağı duyurulmuştu.

Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda 22/06/2021 tarihi itibariyle 7326 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklara ait başvurular için vergi dairelerince yapılandırma dosyası düzenleme ve vergi dairelerinden tahsilat işlemlerine başlanmıştır.

Ayrıca, Başkanlığımız internet sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden 23/06/2021 tarihi itibariyle anlaşmalı bankalara ait banka/kredi kartları ile de ödeme yapılabilecektir.

Bu kapsamda vergi dairesince oluşturulan ödeme planlarını mükelleflerimiz ilgili vergi dairelerinden veya Başkanlığımız interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinde yer alan “7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri/7326 Başvurularım” alanından alabilecekler ve ödemelerini Başkanlığımız internet sitesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya vergi daireleri veznelerine yapabileceklerdir.

Yine aynı tarihli duyuruda yer alan uygulama takviminde başlama tarihi 07.07.2021 olarak belirtilen, 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 31 inci maddesine eklenen taşınmazların ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin beyanname, uygulamaya ilişkin usul ve esasların düzenleneceği tebliğ çalışmaları devam ettiğinden, tebliğin yayımını izleyen 15 inci günden itibaren uygulamaya açılacaktır.

Önemle duyurulur.

 

 

İlgili Madde ve Kapsam

 

 

Başvuru Alma İşlemleri

Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat İşlemlerinin Yapılması

 

7326 Sayılı Kanun 2 nci Madde -

Kesinleşmiş Alacaklar

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden

alınmaktadır.

22.6.2021

Tarihi itibariyle başlamıştır.

7326 Sayılı Kanun 3 üncü Madde - Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından

alınmaktadır.

 

30.6.2021

7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde - İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

11.06.2021 tarihinde itibaren vergi daireleri tarafından

alınmaktadır.

 

30.6.2021

 

Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Beyanname/Bildirimler

 

Beyanname Kabul

Yapılandırma Dosyası Düzenleme ve Vergi Dairesince Tahsilat İşlemlerinin Yapılması

7326 Sayılı Kanun 4 üncü Madde –

Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler

 

30.6.2021

 

30.6.2021

7326 Sayılı Kanun 5 inci Madde –

Matrah ve Vergi Artırımı

30.6.2021

30.6.2021

7326 Sayılı Kanun 6 ncı Madde –

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

30.6.2021

30.6.2021

7326 Sayılı Kanun 11 inci Madde –

Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde

İlgili tebliğin yayım

tarihi+15 gün

 

İlgili tebliğin yayım tarihi+15 gün

GİB

(24.06.2021)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM