GÜNCEL MEVZUAT
Genel Yazı: Zaman Aşımı Borç Giriş Ekranının Açılışı - MuhasebeTR

Genel Yazı: Zaman Aşımı Borç Giriş Ekranının Açılışı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı     :    E-99779835-202.99-26609468                                                                                   21.06.2021

Konu   :   Zaman Aşımı Borç Giriş Ekranının Açılışı

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, zaman aşımına girmiş Kurum alacaklarına  ilişkin  yürütülecek  işlemler 2012/27 ve 2018/32 sayılı genelgeler ile açıklanmış olup bu kapsamda yürütülecek iş ve işlemlerde kullanılmak üzere işverenlerin zamanaşımına girmiş borçlu dönemlerinin sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince sisteme kaydedilmesine ve bu dönem  borçlarının  diğer  programlarca  gerektiğinde görüntülenerek işlem yapılmasına yönelik program çalışmaları tamamlanarak işveren intra sisteminde yer alan ''İşveren'' menusu altına ''Terkin ve Ertelemeler/ Zaman Aşımı Borç Girişi '' menüsü altında işletime alınmış bulunmaktadır.

Buna göre, gerekli takiplerin yapılabilmesi amacıyla işverenlerin zaman  aşımına  girmiş borçlarının söz konusu menü vasıtasıyla sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

İlgili menüye girildiğinde işverenin zaman aşımına girme potansiyeli olan borçlu  dönemleri  ekrana getirilecektir.

Kullanıcı birden fazla dönemi seçerek zamanaşımı listesine ekleyebilecek, eklenmiş dönemleri görüntüleyebilecek ve silme yapabilecektir.

Kullanıcı ekleyeceği dönemdeki borcun tamamını zamanaşımı listesine ekleyebileceği gibi görüntülenen borcun bir kısmını da listeye ekleyebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ Genel Müdür

SGK

(23.06.2021)

GÜNDEM