GÜNCEL MEVZUAT
Yıllık İşletme Cetvelleri - MuhasebeTR

Yıllık İşletme Cetvelleri

Sayı : 2021/

Konu : Yıllık İşletme Cetvelleri

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

Bilindiği üzere, 6948 Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince sanayi sicil belgesi olan işletmeler bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini 30/04/2021 tarihine kadar bildirmeleri zorunludur. Aynı maddenin son fıkrasında mücbir sebep halinin bildirilmesi halinde Bakanlığının bu süreyi erteleyebileceği belirtilmiştir.

Malumları olduğu üzere, COVID-19 salgını ülkemizde pik yapmış, salgının önüne geçilmesini temin edebilmek için bazı kısıtlamalar getirilmiştir. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde gerek meslek mensuplarımız gerekse işletmeler çalışma biçimlerini değiştirmişler ve salgının yayılımını azaltmak için hareketliliği en aza indirmişlerdir. Bu sebeple yıllık işletme cetvellerinin 30/04/2021 tarihinde kadar verilebilmesi de mümkün görünmemektedir.

Sunulan nedenlerle, mücbir sebep hali kapsamında ilave başvuru aranmaksızın tüm yükümlüler için yıllık işletme cetvellerinin verilme sürelerinin ileriki bir tarihe ertelenmesi hususunda gereğini arz ederim.

EMRE KARTALOĞLU

Genel Başkan

TÜRMOB

(29.04.2021)

GÜNDEM