GÜNCEL MEVZUAT
24-25 Nisan 2021 Tarihlerinde Meslek Mensuplarımız İçin Uygulanan Sokağa Çıkma Muafiyeti, 23 Nisan 2021 Tarihini de Kapsamaktadır - MuhasebeTR

24-25 Nisan 2021 Tarihlerinde Meslek Mensuplarımız İçin Uygulanan Sokağa Çıkma Muafiyeti, 23 Nisan 2021 Tarihini de Kapsamaktadır

Konu : COVİD-19 Kısıtlamaları

YMM VE SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARINA

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 14/04/2021 tarihli ve 6638 sayılı Genelge ile kısmi kapanma tedbirleri belirlenmiş, Genelgeye ekli listede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlar sayılmış, muaf tutulanlar arasında meslek mensuplarımıza ve bunlarla birlikte çalışanlara yer verilmemiştir. 15/04/2021 tarihinde Bakanlığın web sitesinde sıkça sorulan sorular bölümüne bir madde eklenerek meslek mensuplarının ve bunların yanında çalışanların 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf oldukları düzenlenmiştir.

Son olarak İçişleri Bakanlığının 21/04/2021 tarihli ve 7377 sayılı Genelgesi ile hafta sonu kısıtlamasının 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacağı bildirilmiş ve bu suretle 23 Nisan 2021 günü de kısıtlamalara dahil edilmiştir. Anılan Genelgeden sonra meslek mensuplarımızın 23/04/2021 günü uygulanacak kısıtlamalardan muaf olup olmadıkları hususunda tereddütler hasıl olmuştur.

Her ne kadar Bakanlığın vveb sitesinde yapılan duyuruda meslek mensuplarının 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde uygulanacak kısıtlamalardan muaf olduğu belirtilmiş ise de. meslek mensuplarına getirilen muafiyetin amacının kurumlar vergisi beyannamesinin zamanında yetiştirilebilmesi olduğu, 23 Nisan 2021 tarihinin sonradan kısıtlama uygulanacak günlere dahil edildiği ve bu tarihte hafta sonu uygulanacak kısıtlama ve muafiyetlerin aynen geçerli olduğunun belirtildiği dikkate alındığında, 23 Nisan 2021 tarihinde de meslek mensuplarının kısıtlamalardan muaf oldukları değerlendirilmiştir. Konu hakkında Valiliklere bu doğrultuda bilgi verildiği haricen öğrenilmiştir.

Ramazan Bayramı dönüşü 2021/1. dönem geçici vergi beyannamelerin verileceği ve Haziran ayı sonuna kadar yaşanacak yoğunluk da dikkate alınarak konunun top yekun çözümü için girişimler devam ettirilmekte olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve durumun meslek mensuplarına duyuruljnagKmısusunda gereğini rica ederiz.

TÜRMOB

(22.04.2021)

GÜNDEM