GÜNCEL MEVZUAT
Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanı - MuhasebeTR

Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerine Aktarım Zamanı

Özet:  2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri ile 2021 yılı aylık ve 3 aylık dönemlerine göre berat dosyalarını yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları.

I-) 2020 YILI İÇİN

2020 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylık ve üç aylık dönemleri için e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dönem

Berat yükleme zamanı

Aktarım Zamanı

Ekim 2020

1 Şubat 2021

15 Nisan 2021’e kadar

Kasım 2020

1 Mart 2021

15 Nisan 2021’e kadar

 

 

 

 

 

Aralık 2020

(Gerçek kişi mükellefler)

Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar (31 Mart 2021)

 

 

15 Nisan 2021’e kadar

(Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

(30 Nisan 2021)

 

 

 

17 Mayıs 2021’e kadar

 

Dönem

Berat yükleme zamanı

Aktarım Zamanı

 

 

 

 

 

Ekim-Kasım-Aralık 2020

(Gerçek kişi mükellefler)

Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

(31 Mart 2021)

 

 

15 Nisan 2021’e kadar

(Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

(30 Nisan 2021)

 

 

 

17 Mayıs 2021’e kadar

2020 / Ekim – Kasım – Aralık dönemleri aktarım zamanı tüzel kişi mükellefler için e-Defter berat dosyalarının yüklenme süresi ile uyumlu hale getirilmiştir.

II-) 2021 YILI İÇİN

2021 yılı aylık veya 3 aylık olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

1-) Yükleme tercihi üç aylık olan mükellefler

 

Dönem

 

Berat yükleme zamanı

 

Aktarım zamanı

Ocak-Şubat- Mart 2021

2021 Mayıs ayı sonu

15 Haziran 2021’e kadar

Nisan-Mayıs-Haziran 2021

2021 Ağustos ayı sonu

15 Eylül 2021’e kadar

Temmuz-Ağustos-Eylül 2021

2021 Kasım ayı sonu

15 Aralık 2021’e kadar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekim-Kasım-Aralık 2021

 

(Gerçek kişi mükellefler) Gelir vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

(31 Mart 2022)

 

 

 

 

15 Nisan 2022’ye kadar

 

(Tüzel kişi mükellefler) Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

(30 Nisan 2022)

 

 

 

 

16 Mayıs 2022’ye kadar

2-) Yükleme tercihi aylık olan mükellefler

Dönem

Berat yükleme zamanı

Aktarım zamanı

Ocak 2021

2021 Nisan ayı sonu

17 Mayıs 2021’e kadar

Şubat 2021

2021 Mayıs ayı sonu

15 Haziran 2021’e kadar

Mart 2021

2021 Haziran ayı sonu

16 Temmuz 2021’e kadar

Nisan 2021

2021 Temmuz ayı sonu

16 Ağustos 2021’e kadar

Mayıs 2021

2021 Ağustos ayı sonu

15 Eylül 2021’e kadar

Haziran 2021

2021 Eylül ayı sonu

15 Ekim 2021’e kadar

Temmuz 2021

2021 Ekim ayı sonu

15 Kasım 2021’e kadar

Ağustos 2021

2021 Kasım ayı sonu

15 Aralık 2021’e kadar

Eylül 2021

2021 Aralık ayı sonu

17 Ocak 2022’ye kadar

Ekim 2021

2022 Ocak ayı sonu

15 Şubat 2022’ye kadar

Kasım 2021

2022 Şubat ayı sonu

15 Mart 2022’ye kadar

Aralık 2021 (Gerçek)

2022 Mart ayı sonu

15 Nisan 2022’ye kadar

Aralık 2021 (Tüzel)

2022 Nisan ayı sonu

16 Mayıs 2022’ye kadar

GİB tarafından yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenecek tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

Bu uygulamanın kanuni defterleri saklama ve ibraz yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır.

Mükellefler, belirlenen tarihleri aşmamak kaydıyla e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.

Bahse konu Kılavuza "e-Defter Saklama Kılavuzu" linkinden ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan mücbir sebep halinde olan ya da mücbir sebep hali kalkan mükelleflerle ilgili olarak 10.03.2021/59 No.lu Sirkülerimize bakınız.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(14.04.2021)

GÜNDEM