GÜNCEL MEVZUAT
Geriye Yönelik Teşvik Alacakları, Talebe Bağlı Olmaksızın Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek - MuhasebeTR

Geriye Yönelik Teşvik Alacakları, Talebe Bağlı Olmaksızın Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek

Özet: 5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim alacaklarının, işverenin vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilirken, işverenlerin mahsup işlemi için yazılı olarak başvuru yapması şartı aranmayacak mahsup işlemleri talep aranmaksızın re ’sen yerine getirilecektir.

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARININ MAHSUP İŞLEMLERİ

5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin SGK’ ya vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilmesinde talep aranıp aranmayacağı hususunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı yayımlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesinin usul ve esaslarının açıklandığı 2018-17 sayılı Genelgenin; "2.2. 2018/Nisan Ayı/Dönemi ve Sonrasına İlişkin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma ve Teşvik Değişikliği Sonucu Hesaplanan Tutarın İşverenin Borçlarına Mahsubu veya İşverene İadesi" başlıklı bölümünde; 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere 5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ünitece yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim tutarlarının, kanuni faiz hesaplanmaksızın 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde mahsup işlemlerinin yapılacağı açıklanmıştır.

Aynı genelgenin "3.2.2.Hesaplanan Tutarın İşverenin Borcuna Mahsubu" başlıklı bölümünde; 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere 5510 sayılı Kanun'un Ek 17'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ünitece yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim tutarlarının mahsup işlemlerinin 5510 sayılı Kanun'da belirtilen esaslar dahilinde yapılacağı açıklanmıştır.

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunması halinde 1/1/2019 tarihi beklenilmeksizin söz konusu borçlara mahsup işleminin yapılabileceği de aynı genelgede açıklanmıştır.

Sonuç olarak 5510 sayılı Kanun'un Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin SGK’ya vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup işlemlerinin işverenin talebi aranmaksızın resen yerine getirilecektir.

Saygılarımızla

TÜRMOB

(19.03.2021)

GÜNDEM