GÜNCEL MEVZUAT
Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler - MuhasebeTR

Nakdi Ücretsiz İzin Desteği ve 7256 Sayılı Kanunla Gelen Desteklerin Tutarlarındaki Değişiklikler

Değerli Meslek Mensubumuz,

13.01.2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun;

a) Geçici 24.md/I.fıkrasında,
b) Geçici 27.md/(a)(b)(c) bentlerinde
c) Geçici 28.md/I. ve II. fıkralarında,

belirtilen destek tutarının 2021 ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) arttırılmasına karar verilmiştir.

2021/Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere;

NAKDİ ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ GÜNLÜK ÖDEME TUTARI : 47,70 TL

NAKDİ ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ AYLIK ÖDEME TUTARI : 1.431,00 TL

7256 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN GÜNLÜK DESTEK TUTARLARI ;

4447 sayılı Kanun geçici 27 nci maddesi birinci fıkrası;

a) 17256 teşvik günlük tutarı………53,67 TL

b) 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenecek NÜD....... 47,70 TL

c) 7256 sayılı Kanun kapsamında talebi reddedilen için ödenecek günlük tutar...................................................... 41,74 TL

4447 sayılı Kanun geçici 28 inci maddesi ;

I. Fıkra : 27256 teşvik günlük tutarı.................. 53,67 TL

II. Fıkra : 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenecek NÜD……………47,70 TL

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Yücel Akdemir Başkan

İSMMMO

(14.01.2021)

GÜNDEM