GÜNCEL MEVZUAT
Fesih Yasağı Süresi 17.03.2021 Tarihine Uzatıldı - MuhasebeTR

Fesih Yasağı Süresi 17.03.2021 Tarihine Uzatıldı

4857 sayılı İş Kanunun geçici 10'uncu maddesinde belirtilen;

  • Fesih yasağı 17/3/2021 tarihine,
  • İşverenin, işçilerini ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17/03/2021 tarihine, Uzatılmıştır.

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ

30/12/2020    tarihli    31350    sayılı    Resmî    Gazete’    de    yayımlanan   3344    numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

1- 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine,

2- İşverenin işçilerini ücretsiz izne çıkarma yetkisi 17/01/2021 tarihinden 17/03/2021 tarihine, Uzatılmıştır.

Buna bağlı olarak, nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 17/3/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(30.12.2020)

GÜNDEM