GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :    E-15591373-010.06.01-16805202                                                                              25.12.2020

Konu   :   Dul/Yetim Aylığı Alanların Sağlık Yardım Hakları

GENEL YAZI

28/07/2020 tarihili ve 8949028 sayılı Genel Yazının “C-Diğer işlemler” başlıklı  bölümünde yer alan 2 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Kurumumuzdan dul/yetim aylığı alanlardan aynı zamanda sağlık uygulamalarını içeren sözleşmeli ülkeden de kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık alanların sağlık yardımları;  Ülkemizde daimi ikamet edenler için Kurumumuz tarafından, akit ülkede daimi ikamet edenler için ise akit ülke tarafından sağlanacaktır."

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN
Kurum Başkanı a. Genel Müdür V.

SGK

(30.12.2020)

GÜNDEM