GÜNCEL MEVZUAT
SGK Yapılandırmada Değişiklik Yaptı - MuhasebeTR

SGK Yapılandırmada Değişiklik Yaptı

ÖZET

1- Son başvuru tarihine kadar (31/12/2020 tarihi) tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce bu cezalara itiraz edilmeyeceğine dair yazılı beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

2- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak, ihalelere katılabilmek amacıyla ve hakediş ödemelerine ilişkin belge talep edilmesi durumunda taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara;

-Yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,

- Yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması ve 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi,

- İlk taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması,

Kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilerek borcu yoktur yazısı verilecektir.

SGK BORÇ YAPILANDIRMA KURALLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

SGK, prim borçlarının yapılandırmasına ilişki yayımlanan 2020-45 sayılı genelgenin idari para cezalarının kesinleşmesi bölümü ile borcu yoktur yazılarının verilmesine ilişkin bölümünde belirtilen kurallarda ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile aşağıdaki değişiklikler yapmıştır.

1- 15/12/2020-31/12/2020 döneminde tebliğ edilen idari para cezaları için işverenler son başvuru tarihi olan 31/12/2020 tarihine kadar SGK’nın ilgili ünitesine giderek tebliğ edilen idari para cezasına itiraz etmeyeceğine dair taahhütte bulunması halinde tebliğ edilen idari para cezaları kesinleşmiş sayılarak yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Yapılandırma başvuru süresinin Cumhurbaşkanı tarafından 1 ay uzatılması halinde 14/1/2021-1/2/2021 döneminde tebliğ edilen idari para cezaları için de 1/2/2021 tarihine kadar SGK’nın ilgili ünitesine giderek aynı şekilde taahhütte bulunulması halinde bu dönemde tebliğ edilecek idari para cezaları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

2- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak, ihalelere katılabilmek amacıyla ve hakediş ödemelerine ilişkin belge talep edilmesi durumunda taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlularca daha önce 2 taksitin ödenmesi zorunluluğu tek taksit ödenmesi şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre;

- Yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,

- Yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibarıyla ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri ile birlikte kapsama girmeyen muaccel hale gelmiş borçlarının toplamının anılan tebliğde belirtilen limitlerin altında olması ve 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi,

- İlk taksitin süresinde ödenmesi ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması,

Kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilerek borcu yoktur yazısı verilecektir.

Saygılarımızla…

23/12/2020 tarih 2020/52 sayılı SGK Genelgesi "2020/45 Sayılı Genelgede Değişiklik  Yapılması"…>>>

TÜRMOB

(24.12.2020)

GÜNDEM