GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: Covid 19 Nedeniyle Vefat Edenler - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: Covid 19 Nedeniyle Vefat Edenler

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     : E-98547999-010.99-16348674

Konu : Covid-19 Nedeniyle Vefat Edenler Hakkında

GENEL YAZI

Bilindiği üzere; yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınından olumsuz etkilenen çalışanların hak sahiplerinin ölüm olayının meslek hastalığı ve vazife malullüğü yönüyle değerlendirilme talepleri bulunmaktadır.

COVID-19 salgınının değerlendirme süreci göz önünde bulundurularak gerekli olan bilgi ve belgeler Genel Yazı eki formda gönderilmiştir.

Buna göre, öncelikle Covid-19 salgınından etkilenen sağlık personelinin meslek hastalığı müracaatlarını karşılamak ve işlemlerinin geciktirilmeksizin sonuçlandırılmasını teminen her İl Müdürlüğümüz tarafından bu konuya özel personel görevlendirilecektir.

Konuyla ilgili başvuru olması durumunda, ekli formda belirtilen bilgi  ve  belgelerden  ilgili  il sağlık müdürlükleri ile sağlık kuruluşlarından temin edilecek olanların ivedilikle talep edilmesi, temin edilememesi halinde hak sahiplerinden istenilerek oluşturulan dosyanın Kurum sağlık  kurullarına iletilmesi, Kurulca verilecek karar sonrasında işlemlerin geciktirilmeksizin ve hak sahiplerinin mağduriyetine neden olunmaksızın tamamlanması gerekmektedir.

Kurum Sağlık Kurullarında da işlemlerin ivedilikle ve öncelikle incelenmesinin sağlanması, eksik bilgi ve belgelerin de en hızlı şekilde temin edilerek kararın geciktirilmeksizin alınması gerekmektedir.

Öte yandan, COVID-19'a yakalanarak vefat eden Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında kamu görevlileri hakkında vazife malullüğü hükümlerinin uygulanması yönünde İl Müdürlüklerine gelen taleplerin de ivedilikle Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

Kurum Sağlık Kurullarında yürütülecek işlemler dahil sürecin bizzat İl Müdürleri tarafından hassasiyetle takip edilmesi, bu hususta ortaya çıkacak tereddütlerde en hızlı iletişim aracı kullanılarak Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine konunun ivedilikle iletilmesi, bu yönde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Lütfi AYDİN
Kurum Başkanı V

(23.12.2020)

GÜNDEM