GÜNCEL MEVZUAT
Dikkat!!! Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar - MuhasebeTR

Dikkat!!! Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar

- 7256 Sayılı Kanun ile Bağ-Kur kapsamında olanlar 31.10.2020 tarihi ve öncesine ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiğini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememelerse veya süresinde yapılandırmazlarsa

•    Prim ödemesi bulunan sigortalıların; daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla,

•    Prim ödemesi bulunmayan sigortalıların; ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez.

- Çalışmaya devam eden Bağ-Kur'luların sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle tekrar başlatılır.

- Ancak; sigortalı veya hak sahibinin talebi olması durumunda, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde hesaplanacak prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

YASAL DAYANAK: 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN / MADDE: 34

İSMMMO
 

(27.11.2020)

GÜNDEM