GÜNCEL MEVZUAT
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı - MuhasebeTR

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarih: 19/10/2020

Sayı: KVK-55 / 2020-2 / Yatırım İndirimi - 41

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55

Konusu                                                   : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                                     : …/…/2020

Sayısı                                                      : KVK-55 / 2020-2 / Yatırım İndirimi - 41

İlgili olduğu maddeler

İlgili olduğu kazanç türleri

: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmidokuz) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

TÜRMOB

(20.10.2020)

GÜNDEM