GÜNCEL MEVZUAT
2020 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketleri Sorgulama Sistemi ve E-Deftere Zorunlu Geçişler - MuhasebeTR

2020 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketleri Sorgulama Sistemi ve E-Deftere Zorunlu Geçişler

Değerli Meslektaşlarım

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2020 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2020 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir. Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

KGK’ nın açıklamasına göre; yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir.

İlgili sorgulama ekranlarına https://dtsorgu.kgk.gov.tr/ link den ulaşabilirsiniz.

2020 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİ SORGULAMA SİSTEMİ VE

E-DEFTERE ZORUNLU GEÇİŞLER

Bildiğiniz üzere; e-belge ve e-defter uygulamalarının tüm mükellef gruplarınca yaygın olarak kullanımını sağlamak amacıyla 2019 yılının sonlarında yeni dijital uygulamalar yayınlandı.

Elektronik belge uygulamalarına ilişkin 19.10.2019 tarihinde 509 sıra No.lu VUK Genel Tebliği, e-defter uygulamalarına ilişkin de 3 sıra no’lu elektronik defter genel tebliği 30923 sayılı Resmi yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili e-defter genel tebliği kapsamında; e-defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğunun 3.2.6. maddesinde“Bu Tebliğ yayımtarihiitibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standar belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. İfadesi bulunmaktadır.

Bu vesile ile e-defter uygulamasına dahil olma kriterlerini de tekrar hatırlatmak isteriz.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim

Sevgi ve saygılarımla.

Yücel AKDEMIR

İSMMMO Başkanı

(10.10.2020)

GÜNDEM