GÜNCEL MEVZUAT
Giresun Sel Felaketi Sebebiyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri İle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge Ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru - MuhasebeTR

Giresun Sel Felaketi Sebebiyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri İle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge Ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu il genelinde 22/08/2020 ila 30/11/2020 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Bu nedenle  Giresun il genelinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan özel ve kamuya ait işyerlerinin, (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının tahakkuk etmiş ve edecek prim borçlarının ödenme süreleri ile Kurumumuza vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre:

1) 22/8/2020 ila 30/11/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin 15/12/2020 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

2) a-22/8/2020 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları,

b- 2020 yılı  Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait prim borçları, 

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir. 

3) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup 22/8/2020 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 22/8/2020 ila 30/11/2020 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/12/2020 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

4) Ödeme vadeleri 31/12/2020 olarak yeniden belirlenen yukarıdaki borçlar için bu tarihe ya da bu tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna (31/03/2021) kadar müracaat edilmesi ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla tecil faizi alınmaksızın 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesi uyarınca azami 24 ay süre ile tecil ve taksitlendirilme yapılabilecektir.

5) 22/8/2020 ila 30/11/2020 tarihleri arasında verilmesi gereken aylık prim ve hizmet  belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 15/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile 22/8/2020 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi veya tecil ve taksitlendirme ile yeni ödeme vadelerine bağlanması kaydıyla sigorta primi teşvik ve desteklerinden yararlanılabilecektir.

6) Erteleme kapsamına girenlerin, sel felaketinin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçları, 31/12/2020 tarihi dahil düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Dosyayı indir

(26.08.2020)

GÜNDEM