GÜNCEL MEVZUAT
SGK İdari Para Cezaları Uygulaması Kitapçığı - MuhasebeTR

SGK İdari Para Cezaları Uygulaması Kitapçığı

GENELGE 2020/8

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para  cezaları, anılan Kanunun “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102  nci maddesinde açıklanmıştır.

Bahse konu madde hükümlerine göre idari para cezaları,

-Belgelere bağlı yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

- İşyeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz etmeyenler ile işyeri kayıtları geçersiz olanlar hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

-Bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

-Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına engel olanlar hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

Başlığı altında düzenlenmiştir.

Bu genelgenin amacı, Kurumumuz tarafından uygulanan idari para cezaları konusunu içeren ve muhtelif zamanlarda çıkarılan genelge ve e-postaların gözden geçirilerek güncel çalışma ve bilgiler ışığında yeniden ele alınması ve birleştirilmesi ile idari para cezasına konu fiiller, söz konusu fiilleri işleyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları için Kurumumuzca yapılacak iş ve işlemleri açıklamaktır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(16.07.2020)

GÜNDEM