GÜNCEL MEVZUAT
Verginin Yasallığı İlkesine Aykırılıklar Var - MuhasebeTR

Verginin Yasallığı İlkesine Aykırılıklar Var

TÜRMOB BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU:

VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNE AYKIRILIKLAR VAR

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, geniş mükellef topluluğunu kapsayan geri katılım payı beyan ve ödeme yükümlülüğünün, imalatçı veya ithal edenler tarafından yerine getirilmesinin sistemi daha kolaylaştıracağını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan idari düzenlemeyle kapsamın genişletilerek, anlaşılması ve uygulaması zor hale getirildiğinin altını çizen Kartaloğlu, “Örneğin kanunda yer almadığı halde okul kantinlerinde, işletmelerde kullanılan tek kullanımlık bardaklar, poşetler geri kazanım katkı payı kapsamında alınmıştır” diye konuştu. Bu düzenlemenin vergilerin yasallığı ilkesine aykırı olduğuna değinen Emre Kartaloğlu, “Ayrıca toplu yerlerde pandemi ile mücadelede tek kullanımlık tabaklar bardaklar kullanılması önerilmektedir. Bu uygulamalar pandemi ile mücadeleyi güçleştirecektir” ifadelerini kullandı. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren ürünler için henüz uygulamaya hakim olunamadığına değinen Kartaloğlu, “Pandemi dolayısıyla uygulayıcıların eğitimleri tamamlanamamıştır. Ayrıca işletmeler, salgın dolayısıyla ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir. Bu nedenle, uygulamanın 2020 yılında uygulanmasının ertelenmesi önerilmektedir” dedi. 

TÜRMOB

(03.07.2020)

GÜNDEM