GÜNCEL MEVZUAT
2020 Temmuz Ayı Mali Takvim - MuhasebeTR

2020 Temmuz Ayı Mali Takvim

 

TEMMUZ / 2020

 

SON GÜN

 

NOT

16-30 Haziran / 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

10.07.2020

 

Haziran / 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

16.07.2020

 

Haziran / 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

16.07.2020

 

Haziran / 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

16.07.2020

 

Haziran / 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.07.2020

 

Haziran / 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

16.07.2020

 

Haziran / 2020 Dönemine Ait SGK Aylık E-Bildirge v2 sistemin den verilmesi

23.07.2020

 

1-15 Haziran / 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi

 

27.07.2020

 

Haziran / 2020 Aylık ve 3 aylık (2020/4-5-6) Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödeme son günü

MUHSGK 1003A MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

 

27.07.2020

 

Haziran / 2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü

27.07.2020

 

Haziran / 2020 Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi son günü

27.07.2020

 

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan

mükelleflerin ŞUBAT /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün

YÜKLEME

Son Gün 27.07.2020

 

518 VUK GN. TB

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR ÜÇ AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan

mükelleflerin OCAK-ŞUBAT -MART/2020 dönemine ayına ait BERAT yükleme için son gün

YÜKLEME

Son Gün 27.07.2020

 

518 VUK GN. TB

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan

mükelleflerin MART /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

YÜKLEME

Son Gün 27.07.2020

 

518 VUK GN. TB

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

MART / 2020 Aylık ve 2020/1. Dönem Üç Aylık (2020/1-2-3) Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödeme son günü

MUHSGK 1003A MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

 

BEYAN

Son Gün 27.07.2020

 

ÖDEME 27.10.2020

 

 

 

518 VUK GN. TB

Md.4/a

 

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

NİSAN/ 2020 Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödeme son günü MUHSGK 1003A

MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

BEYAN

Son Gün 27.07.2020

 

ÖDEME 27.11.2020

 

 

 

518 VUK GN. TB

Md.4/b

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

MAYIS/ 2020 Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödeme son günü MUHSGK 1003A

MUHSGK2 1003B

Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak

BEYAN

Son Gün 27.07.2020

 

ÖDEME 28.12.2020

 

 

518 VUK GN. TB

Md.4/c

 

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

MART / 2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü

BEYAN

Son Gün 27.07.2020

 

ÖDEME 27.10.2020

 

 

518 VUK GN. TB

Md.4/a

 

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

NİSAN/ 2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü

BEYAN

Son Gün 27.07.2020

 

ÖDEME 27.11.2020

 

 

518 VUK GN. TB

Md.4/b

 

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

MAYIS/ 2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü

BEYAN

Son Gün 27.07.2020

 

ÖDEME 28.12.2020

 

 

518 VUK GN. TB

Md.4/c

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

MART / 2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son günü

BİLDİRİM

Son Gün 27.07.2020

 

518 VUK GN. TB

Md.4/a

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

NİSAN / 2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son günü

BİLDİRİM

Son Gün 27.07.2020

 

518 VUK GN. TB

Md.4/b

 

MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLANLAR için

MAYIS / 2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son günü

BİLDİRİM

Son Gün 27.07.2020

 

518 VUK GN. TB

Md.4/c

 

AYLIK Yükleme TERCİHİN DE bulunan mükelleflerin NİSAN /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün.

YÜKLEME

Son Gün 04.08.2020

 

2019 YILI GELİR VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ

04.08.2020

 

 GEKAP / POŞET 2020 /Birinci Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran)

 Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi

 

04.08.2020

 

Haziran / 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

04.08.2020

 

Haziran / 2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son günü

04.08.2020

 

Haziran/ 2020 SGK Primlerinin ödenmesi son günü

04.08.2020

 

 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

04.08.2020

 

İSMMMO

(30.06.2020)

GÜNDEM