GÜNCEL MEVZUAT
Serbest (Döviz) Fonları İçin GVK Geçici 67’nci Madde Kapsamında Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi - MuhasebeTR

Serbest (Döviz) Fonları İçin GVK Geçici 67’nci Madde Kapsamında Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi

Özet: 2 Haziran 2020 tarihli ve 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının GVK Geçici 67’nci maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat oranları serbest (Döviz) fonları için 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren %15 olarak belirlendi.

3 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan kesinti oranına serbest döviz fonlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenleme ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklendi.

3) Serbest (Döviz) fonları için %15

Serbest döviz fonları, portföyünün en az %80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapan fonlardır.

Söz konusu düzenleme ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki gibi oldu.

“c) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarda belirtilen

gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat oranları;

1- Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için %0,

2- (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere

%10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0,

3- Serbest (Döviz) fonları için %15”

Düzenleme 3 Haziran 2020   tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(03.06.2020)

GÜNDEM